Специализирани социални и здравни услуги

Високо квалифицираните грижи, социални и здравни услуги, които предлагаме помагат на Вас и Вашите близки да съхраните качеството си на живот след хронично заболяване, травма или операция без да се налага да напускате дома си.

  • Медицински сестри - оценят нуждите, планират и координират грижите за потребителите.
  • Лични и социални асистенти - грижовни и отговорни при извършване на дейности, които подпомагат клиентите в ежедневието- личната хигиена, почистване, хранене, пазаруване, общуване, разходки, плащане на сметки.
  • Рехабилитатори, кинезитерапевти, ерготерапевти - с компетентна намеса и обучение на потребителите помагат за постигане на оптимално ниво независимост в ежедневието.
  • Лекари – консултации със специалисти у дома и в амбулатория.