УСЛУГИ И ПАКЕТИ

манипулации у дома

Сестрински манипулации у дома

Полагане на грижи след операционна интервеннция, вливания, системи, поставяне абокати, превръзки, обработване на декубитални рани и други.

Посещение от медицинска сестра за оценка, план за грижи и обучение за хигиенно-диетичен режим – 15 лв.
/при сключване на договор за услуга личен или социален асистент - сумата се приспада от първата вноска/.

 

манипулации - Основен лист

 • Манипулация цена
 • Поставяне на абокат 15 лв.
 • Подкожна инжекция 7 лв.
 • Венозна инжекция 15 лв.
 • Превръзка на рана 20 лв.
 • Сваляне на уретрален катетър 10 лв.
 • Манипулация цена
 • Мускулна инжекция 10 лв.
 • Профилактика на рани 20 лв.
 • Сваляне на конци 25 лв.
 • Поставяне на уретрален катетър 25 лв.
 • Промивка на уретрален катетър 15 лв.

 

*Поставяне на инжекции се извършва само по лекарско назначение.
**За повече от едно посещение, цените за манипулации подлежат на договаряне.