УСЛУГИ И ПАКЕТИ

Рехабилитация

Рехабилитационни услуги у дома

 

Цена - 25 лв на процедура с продължителност 1 час

Лечебни масажи
Лечебна гимнастика
Рехабилитаци при инсулт
Рехабилитация при алопластика на става
Рехабилитация след оперативни интервенции и травми